02.06.2023. godine potpisan je sporazum o suradnji između Udruge „Srce za bližnje“ i KJU „Porodično savjetovalište. 

Pored redovne razmjene informacija i iskustava, suradnja će biti usmjerena na starije osobe u potrebi, sa ciljem unaprijeđenja i poboljšanja njihovog društvenog života, i to kroz poticanje i jačanje njihovog socijalnog uključivanja te podizanje svijesti o njihovom životu na jedan viši nivo. 

Prva zajednička aktivnost planirana je već za 15.6.2023. kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starijim osobama.