Osnivači

Svi/e članovi/ice na funkcijama Osnivača i Upravnog odbora su volonteri/ke.

s. Magdalena Schildknecht

s. Magdalena Schildknecht

pedagoginja/psihologinja

Mirela Šuman

Mirela Šuman

dipl. socijalna radnica

Almina Šatrović

Almina Šatrović

dipl. socijalna radnica

Facebook