Osnivači

Almina Šatrović, dipl. socijalna radnica
Mirela Šuman, dipl. socijalna radnica
s. Magdalena Schildknecht, pedagoginja/psihologinja

Do sada smo prikupili…

17000
14892

Facebook