Vrijednosti

Vrijednosti

Naši korisnici, donatori i partneri znaju da smo pouzdana, sigurna i transparenta organizacija, koja teži da pruži psihosocijalnu i materijalnu podršku starijim građanima, razvije solidarnost u zajednici, te radi na razvijanju volonterskog angažmana i osnaživanju socijalne umreženosti, međuljudske solidarnosti, dobrovoljnosti, otvorenosti i raznolikosti, participacije i stručnosti.

Naše praktično djelovanje temelji se na načelima:

  • Etičnosti – Nastojimo kontinuirano raditi na promociji etičnih standarda u radu, poštovanju korisnika, njihovih potreba i integriteta.
  • Međugeneracijske solidarnosti – Nastojimo spojiti mlade i starije građane, kako bi kroz volontiranje i razmjenu iskustava kreirali pozitivne promjene u društvu.
  • Posvećenosti – Spremni smo na usavršavanje i vlastiti razvoj u cilju dobrobiti korisnika. Spremni smo na kontinuirani razvoj znanja, vještina i kompetencija članova i volontera.
  • Odgovornosti – Orijentirani smo na kreiranje stvarnih i mjerljivih pozitivnih promjena u području djelovanja.
  • Transparentnosti – Imamo otvoren pristup prema svim donatorima i korisnicima, te poštujemo načela otvorenosti, poštenja i poslovne etike.

Facebook