Vizija i misija

Vizija

Svaka starija osoba može računati na solidarnu podršku članova zajednice.

 

Misija

Razvijamo  i promoviramo društvenu solidarnost kod pojedinaca, organizacija i kompanija, podstičemo volonterski  angažman, zagovaramo i kreiramo mehanizme podrške  za kvalitetniji život ranjivih starijih osoba u lokalnim zajednicama.

Facebook