Newsletteri

U polugodišnjim Newsletterima s. Magdalena Schildknecht izvještava o aktivnostima realiziranim u BiH. Šalju se na oko 300 adresa zainteresiranih malih donatora i župa u Švicarskoj. Svi Newsletteri (od 5.11.2000.) nalaze se na web stranici Udruženja NARKO-NE: http://www.prevencija.ba/de/nacin-rada/berichte-aus-anderer-perspektive.
Od broja 38 predstavljaju se i aktivnosti sa starijim osobama.