Upravni odbor

Svi/e članovi/ice na funkcijama Osnivača i Upravnog odbora su volonteri/ke.

fra Stipan Radić, teolog

fra Stipan Radić, teolog

Predsjednik Skupštine Udruge

Ivana Radić, BA ekonomije

Ivana Radić, BA ekonomije

Predsjednica Upravnog odbora

Članovi upravnog odbora

Aida Brdar

Aida Brdar

Dipl. soc. radnica

Krešo Ljubas

Krešo Ljubas

Ekonomista

Edin Kopić

Edin Kopić

Programer

Ileana Šnur-Murtagić

Ileana Šnur-Murtagić

Dip.soc. radnica

Facebook