Potpisali smo prvi ugovor o financiranju s domaćom partnerskom organizacijom, naime s Društvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.

U narednih 10 mjeseca realizirat ćemo mikro-projekt „Participacija starijih osoba u oblikovanju društvenog života koji uključuje građane treće životne dobi“ u lokalnim zajednicama kantona Sarajevo.

Razviti će se, s grupama starijih osoba, program za solidarnost s vršnjacima u potrebi za ljudsku podršku i druženje u zajednici. Osposobit će se grupe ovih starijih volontera/ki za realizacije konkretnih aktivnosti kojim će se animirati širi krug starijih osoba za volontiranje.

Projekt „Jačanje otpornosti starijih osoba i osoba s invaliditetom tokom COVID-19 i budućih katastrofa“ trogodišnja je inicijativa u regionu zapadnog Balkana, koju koordinira Crveni krst Srbije, a podržavaju: Europska unija, Austrijska razvojna agencija i Austrijski Crveni krst. Pokrenut krajem 2020. godine, projekt povezuje partnere iz civilnog društva iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i s Kosova, kao i velike mreže civilnog društva koje predstavljaju starije osobe i osobe s invaliditetom na nivou Europske unije.