Načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić održao je sastanak sa predstavnicima Udruženja Omladinska organizacija „Iskoristi dan – Carpe diem“ i Udruge za promoviranje društvene solodarnosti “Srce za bližnje”.

Povod sastanka bio je predstavljanje “Kampanje društvene solidarnosti i brige za starije osobe u potrebi”. Načelnik je informisan o ciljevima kampanje, aktivnostima i planovima.

U centru pažnje kampanje su starije osobe u potrebi, odnosno osobe sa minimalnom penzijom ili bez ikakvih primanja, lošeg zdravstvenog stanja te oni koji su osamljeni i nemaju nikog svog.

Cilj je starije osobe povezati sa mladim volonterima i volonterkama srednjoškolcima u svrhu pružanja socijalne podrške (“dobar komšija/susjed”).

“Da bismo materijalno podržali i poboljšali kvalitetu života starijih osoba u potrebi, realizovat ćemo kampanju zajedno sa mladima kako bi kroz različite metode prikupljanja sredstava i organizacije događaja to ostvarili”, kazala je Magdalena Schildknecht direktorica Udruge za promoviranje društvene solodarnosti “Srce za bližnje”.

Nositelji i organizoatori kampanje su Udruga za promoviranje društvene solodarnosti “Srce za bližnje” i Omladinska organizacija “Iskoristi dan – Carpe diem”.

“Pružanje socijalne podrške starijim osobama u potrebi i edukacija volontera je započela je 1. septembra 2021. godine, a mladi su zajedno sa ekspertima iz ove oblasti osmislili kampanju”, kazala je Elma Glamoč predsjednica Udruženja Omladinska organizacija „Iskoristi dan – Carpe diem”.

Općinski načelnik je iskazao podršku u kreiranju atmosfere u kojoj cijela ilijaška zajednica više brine o osobama treće životne dobi u potrebi.

U narednom periodu planirano je potpisivanje Sporazuma o saradnji između Općine Ilijaš i ova dva udruženja.