1. lipanj/juni nije samo veliki blagdan Samostana i crkve sv. Ante na Bistriku nego i naše Udruge “Srce za bližnje”. Što povezuje nas i naše djelovanje sa svetim Antom objasnio je fra Stipan Radić, predsjednik naše Udruge.

“Znaš li gdje ćeš naći ljepotu svoje duše? 

U ljubavi prema bližnjemu kojeg trebaš okrijepiti…” (Sv. Anto Padovanski)

Briga o starijoj populaciji u našoj domovini još uvijek je dio tradicije i kulture. U Sarajevu, za pružanje pomoći posebno poznat je Samostan sv. Ante na Bistriku, gdje su se siromasi uvijek obraćali za pomoć i nikada nisu uzalud kucali na njihova vrata. Sve je veći broj starijih osoba koje se obraćaju u Samostanu za podršku jer se svakodnevno suočavaju s rizikom da budu zaboravljene, napuštene ili otpisane. 

Franjevci Bosne Srebrene, gdje je siromaštvo uvijek kucalo na vrata mnogih pojedinaca i obitelji, uvijek su na različite načine iskazivali djelotvornu ljubav prema svim potrebitima, bez obzira na njihovu religioznu i etničku pripadnost. 

U želji da budu što efikasniji u pružanju različitih pomoći,sukladno današnjem vremenu i prilikama, franjevci i franjevke Samostana sv. Ante na Bistriku u suradnji sa s. Magdalenom Schildknecht, osnovali su Udrugu “Srce za bližnje. Kao što joj i ime govori, Udruga je istinsko srce za bližnje bez obzira na bilo koju pripadnost ljudi. U suradnji i pod pokroviteljstvom Samostana Udruga uspješno nastavlja franjevačku tradiciju brige za siromahe grada Sarajeva i šire. 

13-tog lipnja/juna zajednički smo proslavili blagdan sv. Ante Padovanskog. 

Sv. Anto prikazuje se obično i s kruhom u ruci, što je uz dijete Isusa i ljiljane, glavni simbol njegova djelovanja. Vjeran franjevačkoj karizmi brige za siromahe sv. Anto iskazivao je siromasima posebnu ljubav i skrb. Kada su doznali da je umro, siromasi su s uzdahom govorili: “Umro je naš prijatelj!” a djeca na ulicama Padove uzvikivala: “Umro je svetac!” Crkveno učiteljstvo ubrzo je i službeno potvrdilo da je sv. Anto Padovanski bio svet čovjek i kao takav postavljen nama za uzor i štovanje.

Fra Stipan Radić
Gvardijan Samostana sv. Ante na Bistriku