Znajući da je “iskustvo najbolji učitelj“ (latinska poslovica) pitali smo naše volontere/ke što su to oni naučili kroz aktivno učešće u Kampanji društvene solidarnosti i brige za starije osobe “Da starost bude radost”. Od septembra 2021 do novembra 2022 okupila se je i aktivirala grupa srednjoškolaca/kinja kako bi se kroz radionice i kontinuirane posjete bolje upoznali sa starijim osobama u potrebi u njihovom gradu. Sad na kraju smo njih 20 pitali: “Šta ćete iz ovog volonterskog iskustva ponijeti sa sobom u život? Šta se promijenilo u vašem životu? Šta ste postigli?” Simbol ruksaka u obliku heklanog privjeska inspirirao ih je da stečena iskustva pretoče u riječi. Naš volonter Malik P. je izvukao bit iz 20 tekstova i pisao izvještaj.  

Prijateljstvo, samopouzdanje, komunikacija, znanje

Najviše mladih u svojim odgovorima navelo je da će iz kampanje ponijeti nova prijateljstva, a neki od njih su uspjeli da prodube i unaprijede i postojeća poznanstva.

U daljnjem stvaranju prijateljstava ovim mladima pomoći će veće samopouzdanje i bolje vještine komunikacije, a po njih šest je upravo to istaklo među stvarima koje su spakovali u svoj ruksak. Volonterka Ehlimana navodi: “Nemam više strah kada me neko pita da iznesem svoje mišljenje”, a Melisa: “Oslobodila sam se da pričam otvoreno sa ljudima, sa strancima, imam više samopouzdanja nego na početku i optimistična sam”.

Elmedina kaže: “Probudila sam se!”, i sa njih još četvero smatra da je volontiranje super-kvalitetan način da se iskoristi vrijeme raspusta. Pet ih je istaklo i da će iz iskustva ponijeti lijepe uspomene, zatim bolje poznavanje sebe, a isti broj njih je naveo nove vidike i spoznaje. Dženetu je ovo iskustvo inspirisalo da nastavi da radi na sebi, “mnogo više nego do sad”.

 U ovom simboličnom ruksaku koji nose u svoju budućnost, mladi volonteri će pronaći i zadovoljstvo što su nekome pomogli, bolje razumijevanje za starije sugrađane, te veću spremnost i bolju sposobnost za volontiranje, toleranciju i empatiju.

Ne zaboravi ponijeti razumijevanje i pažnju

Iskustva mladih volontera kampanje “Da starost bude radost”  pokazatelj su da je volontiranje prilika ne samo za pomaganje drugima, nego i za ispunjenje sebe, upoznavanje vlastite ličnosti i razvoj vrijednih vještina.

Nejlu je iskustvo naučilo da bolje razumije svoje roditelje,  Ismaila “da ne trebamo prerano zaključivati o nekoj osobi, već ostaviti prostora, upoznati se i tek onda donijeti zaključak”, a Melisa je ponijela znanje “da je nekada dovoljno da s nekim popijemo kafu i saslušamo neke male stvari koje su radili taj dan”.

Nisu li to stvari za svačiji ruksak?

 

M.P.  volonter Udruge „Srce za bližnje“